Erzurum 16°C

مدرسه دو مناره

  1. Home
  2. »
  3. ارزروم را کشف کنید
  4. »
  5. مدرسه دو مناره

ویژگی های مدرسه دو منار چیست؟

مدرسه دو منار یک اثر سلجوقی که به نماد ارزوم تبدیل شده است. به طور کلی فرض می‌شود که در اواخر قرن 13 ساخته شده است. به دلیل اینکه ممکن است توسط دختر سلطان آلاءالدین کیکاوس، هندی خاتون یا پادشاهان خاندان ایلخانی ساخته شده باشد، به آن مدرسه هتونیه نیز گفته می‌شود.

این مدرسه دو طبقه، چهار ایوانی و دارای یک حیاط باز است. اندازه حیاط تقریبا 35×46 متر است و از چهار طرف با ایوان‌های باز پوشیده شده است. اتاق‌های دانش‌آموزان و معلمان در هر دو طرف حیاط قرار دارند.

در طبقه اول مدرسه 19 اتاق و در طبقه دوم 18 اتاق وجود دارد. اتاق چهارگوشی در ورودی به عنوان مسجد استفاده شده است.

آرامگاهی که داخل آن تابوتی وجود دارد و با بنای مربعی جنوبی با ایوان اصلی پیوند دارد، بزرگ‌ترین آرامگاه همسان‌های آن در آناتولی است. بدنه این آرامگاه دارای دوازده چهارچوب است و از خارج با کلاه‌گذاری، و از درون با قبة پوشیده شده است. سقف و دیوار آن با طرح‌های زیبایی مزین شده است.

از نمونه‌هایی از تزئینات سنگی سلجوقی در درب تاج مدرسه دو منار استفاده شده است. تزئینات بیشتر برای عناصر گ

fa_IRفارسی